Tahkim'den Trabzonspor ve Ersun Yanal kararı

TFF Tahkim Kurulu Trabzonspor ve Ersun Yanal arasındaki sorunla ilgili kararını verdi. Buna göre Trabzonspor'un Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararına karşı Tahkim Kuruluna dilekçe vererek itiraz etti. Tahkim Kurulu aldığı kararla bu itirazı reddetti. Trabzonspor Ersun Yanal ve yardımcılarının alacaklarını ödeyecek.

İşte alınan kararlar;

TFF Tahkim Kurulu 08 Mart 2018 günlü (13) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2018/28 - K.2018/91

Kahramanmaraş Spor A.Ş.'nin, futbolcu Cüneyt Çelik ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 22.12.2017 tarih ve E.2017/585- K.2017/681 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun işin esasına girmeden "görevsizlik kararı" vermesi gerektiğinden Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun görevsizliğine; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına, - Harç ve giderler ile diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

2. E.2018/67 - K.2018/92

Futbolcu Temsilcisi Engin Kırkpınar'ın Balıkesir Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.12.2017 tarih ve E.2017/618 - K.2017/678 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile

3. E.2018/ 68 - K.2018/93

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş.'nin, "Teknik Adam" Kazım Ersun Yanal ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 08.12.2017 tarih ve E.2017/603 - K.2017/667 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Duruşma talebinin reddine, - Esas hakkında karar verildiğinden; Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş.'nin 16.02.2018 tarihli dilekçesine istinaden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, - Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının onanmasına oyçokluğu ile,

4. E.2018/69 - K.2018/94

Teknik Adam Murat Bel'in Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 08.12.2017 tarih ve E.2017/596 - K.2017/663 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

5. E.2018/74 - K.2018/95

Türkiye Kömür İşletmeleri Gençlik ve Spor Kulübü'nün (TKİ) , TFF Yönetim Kurulu'nun 14.02.2018 tarihli 76 sayılı toplantısında 2018/27-3120 sayılı kararı ile alınan, Yurt-Kur Spor - TKİ Spor arasında 27.01.2018 tarihinde oynanan müsabakada, müsabakanın 81.dakikasında çıkan saha olayları nedeniyle; Futbol Müsabaka Talimatı'nın 23.maddesinin 4. Fıkrası uyarınca her iki takımın (3-0) hükmen yenik sayılması yönünde verilen karara karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2018/75 - K.2018/96

Çekirge Spor Kulübü'nün, TFF Yönetim Kurulu'nun 14.02.2018 tarihli 76 sayılı toplantısında 2018/27-3134 sayılı kararı ile alınan, Orhangazi Hür Spor - Çekirge Spor arasında 07.01.2018 tarihinde oynanan müsabakada, müsabakanın 27.dakikasında çıkan saha olayları nedeniyle; Futbol Müsabaka Talimatı'nın 23.maddesinin 4. fıkrası uyarınca Çekirge Spor Kulübü'nün (3-0) hükmen yenik sayılması, Orhangazi Hür Spor Kulübü'nün (3-0) hükmen galip sayılması yönünde verilen karara karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;- Duruşma talebinin reddine,- TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2018/90 - K.2018/97

Fenerbahçe Futbol A.Ş. Teknik Sorumlusu Aykut Kocaman ile ilgili, PFDK'nın 27.02.2018 tarihli E.2017-2018/684 K.2017-2018/814 sayılı kararına karşı itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş. Teknik Sorumlusu Aykut Kocaman'ın sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-c maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının kaldırılmasına, oybirliği ile

8. E.2018/91 - K.2018/98

Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü İdarecisi Ünsal Kıraç ile ilgili, PFDK'nın 01.03.2018 tarihli E.2017-2018/714 K.2017-2018/826 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;- Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü İdarecisi Ünsal Kıraç'ın müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 15.000,00 TLpara cezası ile cezalandırılmasına, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 96 gün hak mahrumiyeti ve 28.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2018/92 - K.2018/99

Beşiktaş A.Ş. Teknik Sorumlusu Şenol Güneş ile ilgili, PFDK'nın 27.02.2018 tarihli E.2017-2018/682 K.2017-2018/813 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Beşiktaş A.Ş. Teknik Sorumlusu Şenol Güneş'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-c maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının kaldırılmasına oybirliği ile,

10. E.2018/93 - K.2018/100

Bölgesel Gözlemci Ahmet Ayberk Tuncer'in PFDK'nın 22.02.2018 tarihli E.2017-2018/679 K.2017-2018/778 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;- Duruşma talebinin reddine,- Bölgesel Gözlemci Ahmet Ayberk Tuncer'in Merkez Hakem Kurulu Talimatının 35/1.fıkrasına aykırı eylemi nedeniyle lisans iptali cezası ile cezalandırılmasında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

11. E.2018/94 - K.2018/101

İnegöl Kurtuluş Spor Kulübü'nün, futbolcusu Ferdi Kaya ile ilgili AFDK'nın 22.02.2018 tarih ve E.2017-2018/1254 K.2017-2018/ 1614 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Tahkim Kurulu Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca başvurunun süresinde yapılmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun,Tahkim Kurulu Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca süre yönünden reddine, oybirliği ile

12. E.2018/95 - K.2018/102

Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu Ricardo Andrade Quaresma Bernardo ile ilgili, PFDK'nın 06.03.2018 tarihli E.2017-2018/718 K.2017-2018/846 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;- Duruşma talebinin reddine,- Erteleme talebinin reddine,- Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu Ricardo Andrade Quaresma Bernardo'nun ihraç öncesi rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 12.maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 4.500,00TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43.ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 17.500,00TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 5 resmi müsabakadan men ve 22.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,Gelecek toplantının 15.03.2018 Perşembe günü saat 14.00'te yapılmasına, oybirliği ile,Karar verilmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner63

banner105