TTSO Müşterek Meslek Komiteleri toplandı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası müşterek meslek komiteleri toplantısı yapıldı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu başkanlığında yapılan müşterek meslek komiteleri toplantısı, yönetim kurulunun son altı ay içinde yürüttüğü faaliyetleri kapsayan film gösterimiyle başladı.

Başkan M. Suat Hacısalihoğlu, yılda iki kez yapılan müşterek meslek komiteleri toplantılarının, sektörlerden ve üyelerden gelen sorunların tespit edilmesini sağladığını belirterek, toplantının bir amacının da farklı meslek gruplarının birbirini tanıyarak meslekler ve sektörler arası ortak girişimler ve işbirliğinin başlatılmasına katkı sağlamak olduğunu dile getirdi. 

“SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE TOBB ÖNEMLİ ROL OYNUYOR”

Müşterek meslek komiteleri toplantısında gündeme getirilen üye ve sektör sorunlarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderildiğini ifade eden Başkan Hacısalihoğlu, “Türkiye genelinde oda ve borsalardan gelen sorunlar TOBB’da toplanıyor ve çözüm için değerlendiriliyor. Ardından ilgili bakanlıklara ve hükümete iletiliyor. Zaman içerisinde de bu taleplerimiz hayata geçiriliyor. Gerçekten burada TOBB müthiş bir çalışma yapıyor. TOBB’un bakanlıklarımızla ve hükümetimizle ilişkileri çok önemli bir seviyede başarıyla yürütmesi üyelerimizin sorunlarının çözümüne katkı sağlıyor” dedi.

“EN FAZLA TALEP KREDİ VE İSTİHDAM KOLAYLIĞI ALANINDA GELDİ”

Başkan Hacısalihoğlu, özellikle ekonominin yavaşladığı veya sıkıntıya girdiği dönemlerde tabandan en fazla taleplerin krediler konusunda geldiğini, bunu istihdam kolaylıkları sağlanması ve vergilendirme konularının takip ettiğini ifade etti. Bu taleplerin ekonomik koordinasyon kurulu toplantılarıyla hükümete iletildiğini kaydeden Hacısalihoğlu, “Somut olarak neler yapıldığına değineceğim. Bildiğiniz gibi sıkışan ekonominin önünün açılmasıyla ilgili olarak TOBB tüm oda ve borsaların mevduatlarını üyelere sunma adına Nefes Kredisi altında, faizlerin altına çekilmek suretiyle bir uygulama başlattı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yapılan bu çalışmada üyelerimize 9.9 oranında, bir yıl vadeli kredi sunma imkanı yaratıldı. Bu şehrimiz adına önce on milyon TL ile başladı sonra 40 milyona TL’ye kadar çıktı. Kredi Garanti Fonu ile kredilendirme yapıldı. Diğer taraftan ekonomik koordinasyon kurulunda yapılan görüşmede 297 bin firmaya kredi dağıtıldı. Bu da Kredi Garanti Fonunun teminatı ile gerçekleşti. Bu bağlamda ihracatçıya yüzde 85 olan teminatlandırma yüzde 100 çıkartıldı. 14 milyar dolar da ihracatçıya kredi verilmiş oldu” dedi.

“BELGELENDİRMEDE TRABZON 1. SIRADA”

Yatırımların vergilendirilmesi konusunda aynı şirket üzerinde olan tüm yatırımlar dikkate alınmak üzere önemli bir avantaj sağlandığını anımsatan Başkan Hacısalihoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Gelen talepler üzerinde kredilerin yeniden yapılandırılması sağlandı. Mesleki yeterlilik konusunda Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasına bir görev verildi. Sınav yapma ve belge verme konusunda yetkili kılındık. Türkiye genelinde Trabzon belgelendirmede birinci sırada faaliyetlerini yürüttü. Cumhurbaşkanımızın talebiyle istihdam seferberliği başlatıldı. Bildiğiniz gibi bütün Türkiye’den beklenti oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bu konu üzerinde duruyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı ve İŞKUR ile yürütmüş olduğumuz bu faaliyetlerde de amacımıza ulaştığımızı görüyoruz.”

“TÜRKİYE İŞ YAPMA KOLAYLIĞI SIRALAMASINDA ÖNEMLİ MESAFELER KAYDETTİ”

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu şirketlerin önünün açılması için yapılan tek durak ofisi ile Türkiye’nin iş yapma kolaylığı bakımından dünya sıralamasında 94’üncülükten 14’üncülüğe yükseldiğini belirterek şunları söyledi:

“Şirketlerin kurulması için tek durak talebi vardı. İşlemlerin uzun olmasının yatırımcıları ve şirketleri sıkıntıya soktuğu şikâyetleri gündemdeydi. Bununla ilgili yapılan düzenlemelerde çok önemli yol kat edildi. Şirket sözleşmeleri sizlerden onaylanmaya başlandı. Şirket kuruluşlarında noter onaylaması kaldırıldı, stopaj kolaylığı getirildi. Ticaret sicilinde teminat bedelleri düşürüldü. Oda kayıt ücretleri sınırlandırıldı. Şirket kuruluş ilan ücretleri yüzde 15’e indirildi. Vergi kaydı tescille aşılmaya başlandı. Yoklamaya gerek kalmadı. İşe başlama, Gelir İdaresine bildirilerek yapılabiliyor. Bu tek durak ofisleri büyük avantaj sağlıyor. Aynı zamanda da kuruluş masraflarında da önemli bir düşüş oldu. Örneğin şirketlerde bu bahsettiğimiz işlemler 2 bin 900 TL ile yapılıyorken, indirimlerle bin 200 TL’ye kadar düşürülmüş oldu. Dolayısıyla maliyetlerde de bir düşüş oluyor. Hisse devrinde noter, damga vergileri ve idari sicil harçları istisna edildi. Tüm bunlara karşılık olarak ölçümlendirme ile ilgili olarak dünya standartlarında bildiğiniz gibi Türkiye 94’üncü sıradaydı. Bu yapılanlardan sonra 14’üncü sıraya geldik. Yani iş yapma kolaylığı bütün ülkelerin üzerinde durduğu bir konuydu, bu konuda da ülkemiz önemli bir adım atmış oldu.”

TTSO ONLİNE HİZMETE BAŞLIYOR

Başkan M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın online işlemlere başladığını, üyelerin odaya gelmeden faaliyet belgesi, oda sicil kayıt sureti, ihale men belgesi, İngilizce faaliyet belgesi alabileceğini aktardı. Hacısalihoğlu, “Bu işlemler için sisteme kayıt olmanız yeterlidir. Şunu hatırlatmak istiyorum; bu işlemler yapılırken sistemde kayıtlı cep telefonlarınıza onay kodu gönderiliyor. Burada uygunluk yoksa şimdiden uyumlaştırmanızda fayda vardır. Yapılan kolaylıklardan biri de taşınır rehin hayata geçti. Yani üreticiler fabrikalarındaki makinelerini rehin olarak verip kredi kullanabilecekler. Sicil afları getirildi. Vergisini düzenli ödeyenlere yüzde 5 indirim getirildi.  İş sağlığı ve güvenliği konusunda 50’den fazla eleman çalıştıran az tehlikeli sınıfta yer alan şirketlerin iş güvenliği ve doktor bulundurma tarihi 1 Temmuz 2020’ye ertelendi” dedi.

“SANAYİ BÖLGELERİNDE EMLAK VERGİSİ KALDIRILDI “

Başkan Hacısalihoğlu üyelerin tabanda gündeme getirdiği sorunlarının zaman içerisinde çözüme kavuştuğunu ifade ederek bu düzenlemelerden birinin de sanayi bölgelerinde emlak vergisinin kaldırılması olduğunu söyledi.  Hacısalihoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Organize Sanayi Bölgelerinde ve sanayi bölgelerinde bu vergiler alınmayacak. Aynı zamanda sanayi sicil belgeleri ile kullanmış oldukları elektrikte TRT payı kaldırıldı. Artık hafta sonu izin alınmadan çalışma yapılabiliyor. Piyasaların açılması konusunda konutta ve mobilyada KDV indirimleri sağlanmış oldu. Beyaz eşyada ve ÖTV’de indirimler sağlandı. Bütün bunlar bizim üyelerimiz için yapılan kolaylıklar. Piyasanın açılması için yapılan çalışmalar. Bütün bunlar sizlerden gelen talepler doğrultusunda TOBB’a ilettiğimiz, bazen de odamızdan direkt bakanlıklara ilettiğimiz konulardır. Yapmış olduğunuz talepler yerine geliyor. Sizlerden gelen taleplerin nasıl hayata geçtiğini görmüş oluyorsunuz.”

ENDÜSTRİ BÖLGESİNDE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Başkan M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının hayata geçirdiği projelerden en önemlisinin Yeşil Endüstri Bölgesi olduğunu ifade itti. Daha önce bin 800 dönüm olarak planlanan projenin özellikle Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün  talebi doğrultusunda artırılması için çalışma yapıldığını belirten Başkan Hacısalihoğlu, “Son yapmış olduğumuz çalışmalarla proje 2 bin 500 dönüme çıkarıldı. Önümüzdeki hafta bakanlığa onaya gönderilecek. Bundan sonraki işleyişin nasıl olacağı konusunda bilgi vereyim; Yatırım Adasının yani yeni adıyla Yeşil Endüstri Bölgesi’nin dolgusu bakanlık tarafından yapılacak. Sonra da altyapı yapılarak bunun üst yapıları yatırımcılara verilecek” dedi.

BÖLGE YATIRIMCISINA 500 DÖNÜMDEN AŞAĞI YER OLMAYACAK

Yatırımcılara verilecek bu alanda özellikle sektör seçimi yapılacağını, orta ve yüksek ölçekli ürünlerin üretilmesi konusunda sektörler olacağı konusunda bilgilendirmede bulunan Başkan Hacısalihoğlu şunları söyledi:

“Sadece sizler tek başına değil, belki ortaklar bulmak suretiyle buralarda yatırım yapabilirsiniz. Biz burada bakanlığa öneride bulunurken bölgedeki yatırımcılara 500 dönümden aşağı olmamak üzere bir yer ayrılması konusunda bir düzenleme koyduk. Yani bölgedeki yatırımcıları da dikkate almak üzere bu minimum bir rakam olarak konuldu. Sizlerden gelecek talepler doğrultusunda bu rakam daha fazla da olabilir. Tabi burada muhtemelen yabancı yatırımcılar da olacak. Olması gerekiyor. Onlarla ortaklık yapan sizin gibi değerli firmalarımız olması gerekiyor. Bunlar da bazı yeni sektörlerin oluşmasını sağlayacak. Nasıl Bursa’da otomotiv sektörünün başlaması ve gelişmesi ile beraber diğer sektörler de gelişti, burada da benzer konular hayata geçecek. Örneğin burası için fındık ve çay önemlidir. Bu sektörlerde teknolojik yönden katma değeri yüksek hale getirme adına da bu tür alanları da burada tahsis etmek için proje önerisinde bulunduk. Bu bakımdan geleceğe dönük sizlerin taleplerini bekliyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı süreç içerisinde sizlerle paylaşacağız. Sizlerden de bu konuda destek bekliyoruz.”

TRABZON DA KIŞ DÖNEMİ KONGRELERLE HAREKETLENECEK

Turizm sezonunu Trabzon’un yaz döneminde oldukça iyi geçirdiğini ancak kışın turizm hareketinin zayıfladığını vurgulayan TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, kış sezonunun daha hareketli geçmesi TTSO’nun kongre merkezi projesi bulunduğunu kaydetti. Hacısalihoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kongre merkezi oluşturmak ve etrafında da bin 5009 – 2 bin yatağı bulan bir kompleks yakalamak suretiyle en azından 2 bin kişilik bir kongre ortamının oluşması, kışın kongre alma konusunda elimizi rahatlatacak. Bu konuda Dünya Ticaret Merkezinin yerinde şu anda inşaatı devam eden 2 bin 100 kişilik bir kongre merkezi, yine bunun ihtiyaç olan küçük salonları ile birlikte 6 bin 500 metrekarelik fuar alanı oluşuyor. Şimdikinin 2.5 katı daha büyüklükte bir fuar alanı olacak. Burada ayrıca 450 odası olan bir otel kompleksi ve bunun içerisinde de ticari alanlar yapılacak. Bu yatırım 19 aylık bir süre  içerisinde bitirilecek. Bu sadece şehre kongre almanın yanında şehrinde tanıtılması yönünde de önemli bir faaliyet olacak. Çünkü bu yabancı bir yatırım, yabancı yatırımın da kendi iş potansiyelini artırma konusunda uluslararası faaliyetleri sürdüreceğini ve bu faaliyetlerin aynı zamanda şehrimizdeki diğer yatırımcılara da katkısı olacağını biliyoruz. Bu bakımdan şöyle bir konu daha hatırlatmak istiyorum; yatırımcı tarafından kongre ve fuar merkezi kısmının özel sektöre başka işleticilere de devredilmesi söz konusudur. Özel sektörün bu konuları takip etmesinde yarar var.”

İNOVASYON VE BİYOTEKNOLOJİ MERKEZİ

Başkan Hacısalihoğlu, TTSO’nun projelerinden olan Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde yapılan İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi projesinin inşaatının da büyük bir hızla devam ettiğini belirtti.

“SANAYİ BÖLGELERİMİZ DOLU, GENİŞLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR”

Başkan M. Suat Hacısalihoğlu Beşikdüzü, Vakfıkebir ve Akçaabat Organize Sanayi Bölgelerinin yüzde 30 ortağının Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

“OSB’ler tamamen dolmuş durumdadır. Beşikdüzü OSB’de olduğu gibi Şinik OSB’de de aşağı yukarı 300 dönümlük bir alan büyütme kapsam içerisine alındı. Projeleri tamamlandı. Bunu da önümüzdeki yatırım programına koyularak en kısa zamanda tamamlayıp üyelerimizin yatırım taleplerini karşılamaya gayret edeceğiz.”

Müşterek Meslek Komiteleri toplantısında Meclis Üyesi M. Tayfun Ataman, Edip Sevinç ile meslek komitesi üyeleri Barbaros Bulut ve İsmail Al sektörlerine ilişkin çeşitli konularda görüşlerini paylaştılar.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.